Stosowana Analiza Zachowania w praktyce

Nasza firma   Kontakt  


Stosowana Analiza Zachowania w praktyce

Bez względu na to, czego uczymy, gdzie uczymy albo kogo uczymy, Pyramid pomaga nam robić to lepiej!

Pyramid jest kompleksową strukturą posiadającą program do stworzenia skutecznego środowiska do nauki. Dzięki zastosowaniu Stosowanej Analizy Zachowania (ang. ABA – Applied Behavior Analysis), podejście to stanowi podstawę do rozwoju sprzyjającego środowiska nauczania. Pyramid podkreśla jak uczyć, a nie tylko czego uczyć, w celu zwiększenia indywidualnych wyników uczenia się,

Gdzie ludzie się uczą?

Wszędzie

Gdzie możemy uczyć?

Wszędzie

Kto może uczyć?

Każdy

To dwudniowe, trzynastogodzinne szkolenie podstawowe Pyramid Approach pomoże trenerom, terapeutom, nauczycielom i rodzicom zrozumieć najważniejsze składniki, które gwarantują skuteczne nauczanie oraz uczenie się. Proste metody nauczania Pyramid Approach mogą być wykorzystane do wspierania niezależności i współpracy, poprawy zachowania, efektywności nauki w domu, szkole i w społeczeństwie.

 Czego się dowiesz:

• Używania strategii motywacyjnych oraz skutecznych wzmocnień
• Nauczania funkcjonalnych umiejętności porozumiewania się
• Tworzenia możliwości i okazji do uczenia się
• Technik nauczania (kształtowanie prawidłowych zachowań, podpowiadanie, poprawianie i korekta błędów)
• Radzenia sobie z trudnym zachowaniem uczniów
• Jak oceniać postęp

 

Agenda: dzień 1: 9:00 - 16:00
               dzień 2: 9:00 - 15:00

Rejestracja: dzień 1: 8:30 - 9:00

 

Profesjonaliści: 1399zł
Rodzice: 899 zł

Kurs spełnia większość wymagań członkostwa ASHA (ang. American Speech-Language-Hearing Association)

 


Bieżące szkolenia

Kraków, małopolskie (Stosowana Analiza Zachowania w praktyce - REJESTRACJA)
19/09/2020 - 20/09/2020

Profesjonaliści: 1,399.00zł
Rodzice: 899.00zł

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.