Personel

Nasza firma   Kontakt  


Personel

mgr Magdalena Kaźmierczak
Ewelina Libiszewska
Monika Mucha
Marlena Tomczak
Agata Markiewicz
Andy Bondy, Ph. D.
Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP

mgr Magdalena Kaźmierczak

mgr Magdalena Kaźmierczak

Dyrektor Kliniczny

magda@pecs.com

Magdalena Kaźmierczak posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 roku, Magda pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland.


Ewelina Libiszewska

 

Ewelina Libiszewska

Konsultant

 

Ewelina Libiszewska na co dzień pracuje jako terapeutka dzieci z autyzmem w przedszkolu „Saplings” w Poznaniu. Kiedy rozpoczynała studia na kierunku pedagogiki specjalnej, wiedziała, że to tylko mała część wiedzy, którą powinna zdobyć, aby pracować z dziećmi. Wtedy rozpoczęła poszukiwania placówki, która pracuje z osobami z zaburzeniem rozwoju i niepełnosprawnościami, gdzie mogłaby zdobywać doświadczenie. Zdecydowała, że będzie to przedszkole Saplings, gdzie przez pierwszy rok pracowała jako wolontariusz. Od 2014 r dołączyła do zespołu jako terapeuta. Niemal od początku istnienia naszej placówki zdobywała wiedzę i doświadczenie w tworzeniu środowiska edukacyjnego w oparciu o Podejście Pyramid oraz w budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu za pomocą PECS. Praca to dla niej ogromna przyjemność, ale i wyzwanie, które chce podejmować każdego dnia.

 


Monika Mucha

Monika Mucha

Konsultant

Monika Mucha jest pedagogiem z zakresu pedagogiki specjalnej, edukacji elementarnej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Z autyzmem spotkała się już w pierwszych latach studiów, kiedy jako studentka mieszkała przez kilka miesięcy z rodziną dziecka z autyzmem. Ten czas pozwolił jej i doświadczyć jak funkcjonuje rodzina wychowująca dziecko z autyzmem a także poznać metody wykorzystywane w pracy z dziećmi. W kolejnych latach podjęła współpracę z rodziną chłopca, który był wychowankiem w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym Saplings i dzięki nim poznała czym jest PECS oraz Podejście Pyramid do Edukacji. Od 2014 roku jest na stałe związana z placówką Saplings. Pracuje jako terapeuta dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz udziela konsultacji w domach uczniów, a także w innych placówkach. Praca jest dla niej ważną częścią życia. Każdy dzień to nowe wyzwania, które pozwalają jej się rozwijać oraz stawać się lepszą. Po pracy, ulubionymi formami spędzania czasu wolnego są dla niej zajęcia pound i bungee jumping oraz czytanie kryminałów.


Marlena Tomczak

Marlena Tomczak

Konsultant

Marlena Tomczak z autyzmem jest związana odkąd u jej brata w wieku 2 lat zdiagnozowano autyzm. Poszukiwania i chęć pomocy bratu spowodowały, że zaczęła studiować pedagogikę specjalną. Pisząc pracę magisterską o świadomości społeczeństwa na temat autyzmu i zespołu Aspergera natknęła się na metodę wykorzystywaną do pracy z dziećmi z takimi zaburzeniami jaką jest PECS. Była bardzo zainteresowana tą metodą i chciała dowiedzieć się o niej więcej. Sprawdziła, że jedyne miejsce w Polsce gdzie mogłaby się czegoś dowiedzieć to placówka w Poznaniu. Od kwietnia 2015 roku pracuje placówce Saplings Educating for Life. Po pracy tańczy i uczy dzieci tańczyć. To jej sposób na życie po pracy.


Agata Markiewicz

 

Agata Markiewicz

Konsultant

 Agata Markiewicz jest neurologopedą klinicznym, specjalistą wczesnej interwencji logopedycznej, pedagogiem specjalnym, pedagogiem przedszkolnym i wczesnoszkolnym, po 3 stopniowym kursie terapii behawioralnej. Ukończone studia jak i doświadczenia zawodowe pozwalają jej na holistyczne ujęcie terapii i podejście do ucznia. W czasie wolnym lubi ćwiczyć siłę, wytrwałość i charakter poprzez biegi długodystansowe i górskie wyprawy. Dzięki temu jest konsekwentna i wytrwała w podejmowaniu kolejnych, nawet najmniejszych kroków w terapii, które zbliżają do spektakularnego efektu.

 


Andy Bondy, Ph. D.

Andy Bondy jest prezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Dr Bondy jest jednym z liderów w dziedzinie autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania. Od czternastu lat kieruje on systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem w Ameryce. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS”. Jest on także autorem książki pt „Pyramid Approach to Education”, podręcznika szkoleniowego, który proponuje zintegrowanie orientacji w celu rozwoju skutecznych środowisk edukacyjnych. Podejście to łączy szerokie spektrum Stosowanej Analizy Zachowania ze szczególnym naciskiem na rozwój czynności funkcjonalnych i strategii komunikacji. Dr Bondy uzyskał tytuł magistra i doktora na UNC Greensboro, oraz odbył staż kliniczny w 1976 roku na Uniwersytecie Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele wykładów i warsztatów szkoleniowych na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach na temat Stosowanej Analizy Zachowania, PECS oraz Pyramid Approach to Education. Andy Bondy pozostaje aktywny w dziedzinie badań i publikacji oraz rozwija nowe oraz nowatorskie metody pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.


Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP

Lori A.Frost jest wiceprezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS” oraz inicjatorem powstania unikalnego systemu, który pozwala dzieciom o ograniczonej zdolności porozumiewania się do inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori A.Frost posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji funkcjonalnej oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Lori A.Frost, od wielu lat pomaga w rozwijaniu różnorodnych pakietów szkoleniowych mających na celu nauczenie języka i umiejętności kominikacyjnych dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Lori A.Frost otrzymała BA w zakresie patologii mowy i logopedii na Uniwersytecie w Arkansas i MS w zakresie patologii mowy i języka na Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała jako patolog mowy w wielu publicznych i prywatnych placówkach szkolnych. Jako konsultant w Pyramid, Lori A.Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc warsztaty PECS i Pyramid Approach to Education. Lori A. Frost opublikowała szereg dokumentów, jest współautorem wielu artykułów i książek. Prowadzi liczne wykłady na temat autyzmu i komunikacji. Jako lider w dziedzinie rozwijania funkcjonalnych systemów komunikacyjnych, Lori A.Frost cieszy się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w swojej dziedzinie.


Caricatures were done by George and Matt at Caricatureking.com

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.