Nasza firma   Kontakt  


Personel

mgr Magdalena Kaźmierczak
mgr inż. Marek Kaźmierczak
mgr Monika Zemke
Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP
Andy Bondy, Ph. D.

mgr Magdalena Kaźmierczak

mgr Magdalena Kaźmierczak

Dyrektor Kliniczny

magda@pecs.com

Magdalena Kaźmierczak  posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 roku, Magda pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland. 


mgr inż. Marek Kaźmierczak

mgr inż. Marek Każmierczak

Dyrektor Operacyjny

marek@pecs.com

Marek Kaźmierczak magister inżynier, w 1999 ukończył Zarządzanie i Marketing na Politechnice Poznańskiej w Poznaniu. Swoją karierę zawodową rozpoczął już podczas studiów zdobywając doświadczenie pracując w działach sprzedaży oraz marketingu. Pracując jako kierownik sprzedaży, w 2004 roku Marek wyjechał do Irlandii. Szybko awansował na stanowisko kierownika sprzedaży i marketingu w firmie handlowej w Dublinie, a następnie kierownika okręgu. W 2007 roku Marek poszerzył swoje kwalifikacje kończąc kurs podyplomowy na Trinity College w Dublinie i zaczął prowadzić również szkolenia z zakresu psychologii sprzedaży i marketingu. W 2009 roku zainspirowany pracą oraz efektami pracy z dziećmi z autyzmem swojej żony wyjechał do USA na zaproszenie Pyramid w celach szkoleniowych. W roku 2010 postanowił wraz z rodziną wrócić do swojego rodzinnego kraju, założył wraz z żoną Magdą Pyramid Educational Consultants of Poland i pracuje na stanowisku Dyrektora Operacyjnego tego oddziału.


mgr Monika Zemke

 

mgr Monika Zemke

Konsultant

mzemke@pecs.com 

Monika Zemke komunikatywna i energiczna osoba, dla której kontakt z innymi osobami potrzebny jest do życia jak powietrze. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz pedagog specjalny, którego pasją jest praca z dziećmi. Studia pedagogiczne pozwoliły Monice na zgłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu psychologii oraz zaburzeń rozwoju, które już wcześniej były w kręgu jej zainteresowań. Pierwsze zawodowe doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyła pracując, jako nauczyciel z dziećmi typowo rozwijającymi się. Od początku istnienia Saplings Educating for Life w Poznaniu jest częścią zespołu tworzącego placówkę. Posiada duże doświadczenie w praktycznym tworzeniu środowiska edukacyjnego w oparciu o Podejście Pyramid oraz w budowaniu wczesnych umiejętności komunikacyjnych u dzieci z autyzmem za pomocą PECS. Prywatnie jest mamą dwóch wspaniałych dziewczynek, z którymi aktywnie spędza każdą wolną chwilę. Miłośniczka polskiego kina oraz dobrej czekolady;)


Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP

Lori A.Frost jest wiceprezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS” oraz inicjatorem powstania unikalnego systemu, który pozwala dzieciom o ograniczonej zdolności porozumiewania się do inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori A.Frost posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji funkcjonalnej oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Lori A.Frost, od wielu lat pomaga w rozwijaniu różnorodnych pakietów szkoleniowych mających na celu nauczenie języka i umiejętności kominikacyjnych dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Lori A.Frost otrzymała BA w zakresie patologii mowy i logopedii na Uniwersytecie w Arkansas i MS w zakresie patologii mowy i języka na Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała jako patolog mowy w wielu publicznych i prywatnych placówkach szkolnych. Jako konsultant w Pyramid, Lori A.Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc warsztaty PECS i Pyramid Approach to Education. Lori A. Frost opublikowała szereg dokumentów, jest współautorem wielu artykułów i książek. Prowadzi liczne wykłady na temat autyzmu i komunikacji. Jako lider w dziedzinie rozwijania funkcjonalnych systemów komunikacyjnych, Lori A.Frost cieszy się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w swojej dziedzinie.


Andy Bondy, Ph. D.

Andy Bondy jest prezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Dr Bondy jest jednym z liderów w dziedzinie autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania. Od czternastu lat kieruje on systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem w Ameryce. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS”. Jest on także autorem książki pt „Pyramid Approach to Education”, podręcznika szkoleniowego, który proponuje zintegrowanie orientacji w celu rozwoju skutecznych środowisk edukacyjnych. Podejście to łączy szerokie spektrum Stosowanej Analizy Zachowania ze szczególnym naciskiem na rozwój czynności funkcjonalnych i strategii komunikacji. Dr Bondy uzyskał tytuł magistra i doktora na UNC Greensboro, oraz odbył staż kliniczny w 1976 roku na Uniwersytecie Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele wykładów i warsztatów szkoleniowych na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach na temat Stosowanej Analizy Zachowania, PECS oraz Pyramid Approach to Education. Andy Bondy pozostaje aktywny w dziedzinie badań i publikacji oraz rozwija nowe oraz nowatorskie metody pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.


Caricatures were done by George and Matt at Caricatureking.com

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.