Personel

Nasza firma   Kontakt  


Personel

mgr Magdalena Kaźmierczak
Andy Bondy, Ph. D.
Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP

mgr Magdalena Kaźmierczak

mgr Magdalena Kaźmierczak

Dyrektor Kliniczny

magda@pecs.com

Magdalena Kaźmierczak posiada tytuł magistra z pedagogiki w zakresie nauczania początkowego z wychowaniem przedszkolnym. Swoją karierę zawodową rozpoczęła jako nauczyciel w jednej z poznańskich szkół podstawowych. W 2011 r. ukończyła dwuletnie studia z zakresu Stosowanej Analizy Zachowania, pierwszy rok na Trinity College w Dublinie, drugi rok na Florida Institute of Technology w Melbourne. Jej zainteresowania zawodowe skierowane są na adoptowanie założeń Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis - ABA) do rozwiązywania problemów edukacyjnych dzieci i dorosłych z rozmaitymi zaburzeniami rozwojowymi, w szczególności z zaburzeniami mowy i komunikacji. Magda posiada bogate doświadczenie praktyczne w nauczaniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi a zwłaszcza w prowadzeniu terapii opartej na SAZ w następujących obszarach: układaniu, wprowadzeniu i nadzorowaniu programów rozwijania komunikacji u dzieci z autyzmem; prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli i rodzin dzieci z autyzmem; prowadzeniu programów włączania dzieci z autyzmem w tradycyjny system szkolny. Od 2011 roku, Magda pełni funkcję Dyrektora Klinicznego w Pyramid Educational Consultants of Poland.


Andy Bondy, Ph. D.

Andy Bondy jest prezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Dr Bondy jest jednym z liderów w dziedzinie autyzmu i Stosowanej Analizy Zachowania. Od czternastu lat kieruje on systemem szkół publicznych dla uczniów z autyzmem w Ameryce. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS”. Jest on także autorem książki pt „Pyramid Approach to Education”, podręcznika szkoleniowego, który proponuje zintegrowanie orientacji w celu rozwoju skutecznych środowisk edukacyjnych. Podejście to łączy szerokie spektrum Stosowanej Analizy Zachowania ze szczególnym naciskiem na rozwój czynności funkcjonalnych i strategii komunikacji. Dr Bondy uzyskał tytuł magistra i doktora na UNC Greensboro, oraz odbył staż kliniczny w 1976 roku na Uniwersytecie Kansas Medical Center. Dr Bondy zaprezentował wiele wykładów i warsztatów szkoleniowych na regionalnych, krajowych i międzynarodowych konferencjach i kongresach na temat Stosowanej Analizy Zachowania, PECS oraz Pyramid Approach to Education. Andy Bondy pozostaje aktywny w dziedzinie badań i publikacji oraz rozwija nowe oraz nowatorskie metody pomocy dzieciom z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi.


Lori A. Frost, M.S., CCC/SLP

Lori A.Frost jest wiceprezesem i współzałożycielem Pyramid Educational Consultants, Inc. Jest współautorem „Przewodnika użytkownika PECS” oraz inicjatorem powstania unikalnego systemu, który pozwala dzieciom o ograniczonej zdolności porozumiewania się do inicjowania komunikacji z nauczycielami, rodzicami i rówieśnikami. Lori A.Frost posiada bogate doświadczenie w zakresie komunikacji funkcjonalnej oraz Stosowanej Analizy Zachowania. Lori A.Frost, od wielu lat pomaga w rozwijaniu różnorodnych pakietów szkoleniowych mających na celu nauczenie języka i umiejętności kominikacyjnych dzieci z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Lori A.Frost otrzymała BA w zakresie patologii mowy i logopedii na Uniwersytecie w Arkansas i MS w zakresie patologii mowy i języka na Uniwersytecie North Carolina w Chapel Hill w 1982 roku. Pracowała jako patolog mowy w wielu publicznych i prywatnych placówkach szkolnych. Jako konsultant w Pyramid, Lori A.Frost podróżuje po całym kraju i świecie, prowadząc warsztaty PECS i Pyramid Approach to Education. Lori A. Frost opublikowała szereg dokumentów, jest współautorem wielu artykułów i książek. Prowadzi liczne wykłady na temat autyzmu i komunikacji. Jako lider w dziedzinie rozwijania funkcjonalnych systemów komunikacyjnych, Lori A.Frost cieszy się dużym uznaniem w środowisku specjalistów w swojej dziedzinie.


Caricatures were done by George and Matt at Caricatureking.com

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.