Nasza firma   Kontakt  


Co to jest Pyramid Approach to Education?

Pyramid Approach to Education (Podejście Pyramid do Edukacji) jest unikalnym modelem nauczania, który tworzy efektywne środowisko edukacyjne dla osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub zaburzeniami uczenia się. Został on zaprojektowany przez Dr Andrew Bondy i opiera się na zasadach szerokiego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Model ten oferuje przejrzyste zasady dla tych, którzy uczą w klasie, w domu lub w innych placówkach.

Pyramid Approach zawiera dwa rodzaje elementów kształcenia: strukturalne i instruktażowe. Elementy konstrukcyjne stanowiące podstawę piramidy, kształtującej środowisko sprzyjające uczeniu się to:

  1. Czynności funkcjonalne
  2. Systemy wzmocnień
  3. Funkcjonalne porozumiewanie się
  4. Identyfikacja i zastąpienie kontekstowo nieprawidłowych zachowań

Elementy instruktażowe kształtują szczyt piramidy i zawierają kluczowe informacje dotyczące tworzenia skutecznych lekcji. Najważniejsze elementy to:

  1. 1. Generalizacja
  2. 2. Formaty lekcji
  3. 3. Nauczanie/Strategie podpowiadania
  4. 4. Korekcja błędu (unikalnie rozwinięte i dostosowane do specyfiki strategii podpowiadania)

Wszystkie elementy zawierają dane, na podstawie których są podejmowane decyzje. Podejście to łączy wszystkie elementy piramidy w jedną całość i dzięki temu prowadzi uczniów do osiągnięcia sukcesu na wielu płaszczyznach. Pyramid kładzie nacisk jak uczyć, a nie tylko czego uczyć oraz dostosowuje program każdego ucznia do jego indywidualnych potrzeb.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.