Podejście Pyramid do Edukacji

Nasza firma   Kontakt  


Co to jest Pyramid Approach to Education?

Pyramid Approach to Education (Podejście Pyramid do Edukacji) jest unikalnym modelem nauczania, który tworzy efektywne środowisko edukacyjne dla osób z zaburzeniami rozwojowymi i/lub zaburzeniami uczenia się. Został on zaprojektowany przez Dr Andrew Bondy i opiera się na zasadach szerokiego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania (ABA). Model ten oferuje przejrzyste zasady dla tych, którzy uczą w klasie, w domu lub w innych placówkach.

Pyramid Approach zawiera dwa rodzaje elementów kształcenia: strukturalne i instruktażowe. Elementy konstrukcyjne stanowiące podstawę piramidy, kształtującej środowisko sprzyjające uczeniu się to:

  1. Czynności funkcjonalne
  2. Systemy wzmocnień
  3. Funkcjonalne porozumiewanie się
  4. Identyfikacja i zastąpienie kontekstowo nieprawidłowych zachowań

Elementy instruktażowe kształtują szczyt piramidy i zawierają kluczowe informacje dotyczące tworzenia skutecznych lekcji. Najważniejsze elementy to:

  1. 1. Generalizacja
  2. 2. Formaty lekcji
  3. 3. Nauczanie/Strategie podpowiadania
  4. 4. Korekcja błędu (unikalnie rozwinięte i dostosowane do specyfiki strategii podpowiadania)

Wszystkie elementy zawierają dane, na podstawie których są podejmowane decyzje. Podejście to łączy wszystkie elementy piramidy w jedną całość i dzięki temu prowadzi uczniów do osiągnięcia sukcesu na wielu płaszczyznach. Pyramid kładzie nacisk jak uczyć, a nie tylko czego uczyć oraz dostosowuje program każdego ucznia do jego indywidualnych potrzeb.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.