For Organizations

Nasza firma   Kontakt  


Usługi dla organizacji

W celu zaspokojenia potrzeb Państwa organizacji proponujemy różnorodne usługi oraz konsultacje. Nasi wykwalifikowani konsultanci mają bogate doświadczenie we wdrażaniu PECS oraz Pyramid Approach w różnych środowiskach, w tym: szkołach publicznych, szkołach prywatnych; domach, klinikach, szpitalach oraz innych placówkach. Nasi konsultanci są gotowi aby spotkać się z każdym członkiem zespołu edukacyjnego Państwa ucznia. Konsultacje na ogół skupiają się na zaaranżowaniu skutecznego środowiska do komunikacji i nauczaniu umiejętności niezbędnych do funkcjonalnego komunikowania się. Poziom opanowania PECS przez ucznia będzie oceniany podczas prowadzonych zajęć w trakcie każdej wizyty. Usługi konsultacyjne są odpowiednio dobierane dla osób w każdym wieku oraz na każdym poziomie umiejętności. Usługi nasze są również odpowiednie dla młodzieży i dorosłych przebywających pod stałą opieką w domu.

PECS - Wdrażanie:

PECS - Wdrażanie to doskonała usługa dla osób uczących się komunikacji, bez wcześniejszego przeszkolenia w PECS. Nasi konsultanci rozpoczną trening od krótkiego przeglądu protokołu PECS, który zawiera informacje istotne do stworzenia skutecznego środowiska komunikacji. Wszyscy członkowie zespołu i/lub specjaliści będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności wdrażania każdej z początkowych faz PECS w ramach zorganizowanej sesji treningowej. Przeprowadzona zostanie również ocena wzmocnień. Pierwszą lekcją jaką będziemy doskonalić jest nauka ucznia proszenia/pytania o preferowaną/pożądaną rzecz. Następnie, przeprowadzimy doskonalenie Fazy I, które będzie prowadzone z uczniem, z rodziną/specjalistami biorącymi czynny udział w treningu. Dodatkowe etapy będą realizowane stosownie do potrzeb. Skupimy się również na Dziewięciu Krytycznych Umiejętnościach Porozumiewania się. Szczegółowe zalecenia zostaną omówione ze wszystkimi uczestnikami przed zakończeniem sesji. Kompleksowy Pełny raport zostanie dostarczony w ciągu dwóch tygodni po zakończeniu konsultacji.

PECS - Sprawdzanie:

Czy Państwa uczeń ma trudności w opanowywaniu różnych faz protokołu PECS? Czy chcielibyście Państwo pomóc swojemu uczniowi w rozwiązywaniu problemów w trudnych dla niego momentach wdrażania? PECS – Sprawdzanie może być idealnym rozwiązaniem. Usługa ta jest wskazana dla osób mających za sobą szkolenie podstawowe PECS. Konsultant Pyramid będzie obserwował rodziców i/lub pracowników wdrażających PECS wraz z uczniem i dostosuje praktyki wdrażania. Konsultant omówi i zademonstruje następną fazę(y) PECS. Ponadto, omówione będzie Dziewięć Krytycznych Umiejętności Porozumiewania się. Zajęcia są dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia, ale mogą również zawierać krótki wykład, prezentację wideo, ćwiczenia praktyczne oraz serię „pytanie-odpowiedź”. Szczegółowe sprawozdanie zostanie dostarczone w terminie dwóch tygodni, wraz z zaleceniami dotyczącymi wprowadzania kolejnych Faz PECS.

Konsultacje klasowe:

Czy chcielibyście Państwo otrzymać bieżącą pomoc w nauczaniu umiejętności porozumiewania się dla swoich uczniów? A może chcielibyście Państwo otrzymać pomoc w tworzeniu i/lub dopasowaniu skutecznego środowiska nauczania i wychowania w warunkach szkolnych? Szkolenie PECS i/lub konsultacje szkolne Pyramid będą opcjami niezwykle korzystnymi dla Państwa. Zaaranżowanie kolejnych wizyt zostanie uzgodnione w oparciu o potrzeby ucznia. Proponujemy: sesje tygodniowe, miesięczne oraz roczne. Nasz wyjątkowy personel pomoże znaleźć doskonałe rozwiązanie dla Państwa oraz uczniów.

Konsultacje w szkołach i innych placówkach:

Konsultacje w szkołach i innych placówkach to intensywna i kompleksowa usługa, która obejmuje zarówno elementy szkolenia jak i konsultacje. Wszyscy pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniu Pyramid Approach: „Tworzenie skutecznych środowisk nauczania” to 5-dniowy pakiet szkoleń, których celem jest zdobycie niezbędnej wiedzy na temat tworzenia skutecznego środowiska edukacyjnego. Jeden z naszych ekspertów poprowadzi Państwa klasę, aby prawidłowo wprowadzić wszystkie komponenty omówione na szkoleniach. Certyfikacja jest przyznawana klasie w momencie włączenia wszystkich komponentów Pyramid w środowisko klasowe.

PECS - Intensywny kurs letni:

PECS - Intensywny kurs letni koncentruje się na realizacji PECS dla dzieci w wieku 2-6 lat. Program jest odpowiedni dla tych dzieci, które nigdy nie używały PECS, jak również tych uczniów, którzy obecnie mają trudności z przechodzeniem przez poszczególne fazy. Program działa przez okres 2 tygodni, a uczniowie uczęszczają na zajęcia przez 10 dni, sześć godzin każdego dnia. Partnerzy komunikacyjni będą pracować z Państwa uczniem ten sposób, aby stworzyć jak najwięcej okazji do różnego rodzaju próśb oraz komentarzy. Podczas tego programu, nie będzie niczym niezwykłym dla ucznia poradzenie sobie z ponad 200 komunikacyjnymi wymianami na dzień. Zachęcamy rodziców do udziału w szkoleniu podstawowym PECS oraz konferencji dla rodziców.

Konsultacje na dystans:

Czy mieszkacie Państwo w obszarze wiejskim? A może mieszkacie daleko od każdego z naszych konsultantów lokalnych? Nie ma problemu! Konsultacje na dystans są dostępne dla rodzin, które są zainteresowane otrzymywaniem konsultacji PECS i Pyramid Approach na żywo za pośrednictwem usługi zdalnej, prezentacji video, stron internetowych i drogą telefoniczną. W celu uzyskania więcej informacji na temat konsultacji na dystans, prosimy o kontakt z Pyramid.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.