Dla osób indywidualnych

Nasza firma   Kontakt  


1. Pyramid Certyfikowany Realizator PECS:

Certyfikowani Realizatorzy PECS potrafią biegle i aktywnie wprowadzać wszystkie fazy PECS zgodnie z protokołem PECS. Jeżeli jest to konieczne lub w jakikolwiek sposób istotne dla posiadacza certyfikatu, konsultanci Pyramid mogą zweryfikować umiejętności Realizatora na jego prośbę.

Osoby chcące uzyskać taki certyfikat powinny przedstawić dowód uczestnictwa w szkoleniu podstawowym PECS, które było prowadzone przez Pyramid Educational Consultants of Poland. Wszyscy aplikanci powinni posiadać potwierdzenie uczestnictwa w warsztatach w ostatnich dwóch latach od daty wniosku. Każdy kandydat musi spełniać następujące wymagania:

  • Biegłość przy wprowadzaniu PECS na każdej z sześciu faz
  • Biegłość w tematyce poprawiania błędu w PECS
  • Biegłość przy wprowadzaniu PECS podczas czynności funkcjonalnych w klasie, domu oraz innych placówkach
  • Biegłość przygotowywania lekcji PECS
  • Biegłość w gromadzeniu danych podczas faz PECS
  • Biegłość w podsumowywaniu wprowadzania PECS

Po spełnieniu powyższych wymogów, każdy kandydat musi zdać egzamin pisemny. Egzamin ten zostanie przesłany do kandydata drogą email’ową lub faxem.

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich wymogów, realizator PECS otrzyma:

  • Certyfikat Realizatora PECS odnawialny co trzy lata
  • Dowód uznania jako Certyfikowany Realizator PECS na stronie internetowej Pyramid Educational Consultants of Poland.

Pyramid Certyfikowani Realizatorzy PECS MOGĄ:

Pyramid Certyfikowani Realizatorzy PECS NIE MOGĄ:

Uwaga: Ten poziom certyfikacji PECS wymaga wyłącznie obecności na szkoleniu podstawowym PECS. Nie jest wymagane uczestnictwo w innych warsztatach poświęconych prawidłowemu wdrażaniu PECS. Każdy z uczestników może dostosować tempo pracy w celu zdobycia certyfikatu do własnych potrzeb i możliwości, jednakże, wszyscy kandydaci muszą wypełnić wszelkie wymagania certyfikacji w ciągu jednego roku od daty złożenia aplikacji. Wyjątki będą rozpatrywane indywidualnie.

2. Pyramid Certyfikowany Inspektor PECS:

Pyramid Certyfikowani Inspektorzy PECS posiadają odpowiednie kwalifikacje do nadzorowania innych pracowników którzy wprowadzają PECS w swoich miejscach pracy. Inspektorzy PECS mogą również uczestniczyć w procesie certyfikacji. W tym celu pomagają innym w swoim miejscu pracy, spełnić wszystkie wymagania Pyramid potrzebne do uzyskania tytułu Certyfikowanego Realizatora PECS. Inspektorzy mogą również prowadzić przegląd PECS dla swoich współpracowników.

Kandydaci chcący uzyskać Certyfikat Inspektora PECS muszą posiadać aktualny Certyfikat Realizatora PECS. Uczestnicy muszą zaliczyć trzydniowy kurs kierowniczy PECS, prowadzony przez Pyramid Educational Consultants of Poland.

Oprócz trzydniowego kursu kierowniczego PECS kandydaci muszą:

Po pomyślnym zakończeniu wszystkich wymogów, inspektor PECS otrzyma:

Pyramid Certyfikowani Inspektorzy PECS MOGĄ:

Pyramid Certyfikowani Realizatorzy PECS NIE MOGĄ:

Nie stosowanie się do autoryzowanych działań doprowadzi do cofnięcia statusu certyfikatu.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć listę Certyfikowanych Realizatorów i Inspektorów PECS.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programu certyfikacji prosimy o kontakt magda@pecs.com.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.