Nasza firma   Kontakt  


Grupa Certyfikacji.

Czy znasz grupę osób zainteresowanych uzyskaniem certyfikacji Realizatora PECS? „Dzień Prezentowania Umiejętności” jest najbardziej efektywnym szkoleniem, umożliwiającym zakończenie procesu certyfikacji realizatora PECS w krótkim okresie czasu. W trakcie tego szkolenia konsultant Pyramid odwiedzi Państwa miejsce pracy w celu obserwacji umiejętności wprowadzania PECS. Dzień taki ma na celu wypełnienie części wymagań procesu certyfikacji realizatora PECS. W celu uzyskania pełnej certyfikacji, pozostałe wymagania muszą być również spełnione.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.