Online Discussion Board

Nasza firma   Kontakt  


FORUM

Proszę dołączyć do tysięcy innych członków na our web-based Yahoo PECS User Board! Forum to jest świetnym źródłem informacji oraz miejscem wymiany doświadczeń z innymi osobami z całego świata. Każdego dnia pojawiają się nowe tematy dyskusyjne. Dyskusje są nadzorowane przez konsultanta Pyramid w celu zapewnienia dokładności i precyzji dostarczanych informacji

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.