FAQ

Nasza firma   Kontakt  


Najczęściej zadawane pytania

Szkolenia
PECS & Generalne wdrażanie
Faza I
Faza II
Faza III
Faza IV
Faza V
Faza VI
Strona internetowa
Różne

Szkolenia

Jakiego typu warsztaty/szkolenia Państwo oferujecie?
Oferujemy różnego typu warsztaty związane z Picture Exchange Communication System (PECS) oraz Pyramid Approach to Education (podejście Pyramid do edukacji). Oprócz tego, są również dostępne inne szkolenia edukacyjne dotyczące uczniów z zaburzeniami rozwojowymi. Poniżej znajduje się pełna lista dostępnych szkoleń:
Seria PECS

Seria Pyramid Approach

Inne szkolenia dla personelu

Pyramid oferuje kilka przeglądów i/lub szkoleń, które trwają od jednej godziny do całego dnia. Prosimy o kontakt z naszym biurem, w celu zorganizowania warsztatu, który spełni wszystkie zawodowe potrzeby Państwa personelu.

Przeglądy oraz szkolenia są dostępne na następujące tematy:

Nigdy nie byłam/byłem szkolony jak prawidłowo wdrażać PECS. Które szkolenie powinienem wybrać?
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani, aby nauczyć się jak prawidłowo wdrażać PECS, to nasze „Szkolenie podstawowe Picture Exchange Communication System (PECS)” jest idealne dla Państwa potrzeb. Są to dwa dni wypełnione interesującymi informacjami prezentowanymi w dynamiczny sposób. Po pierwsze, nauczycie się Państwo jak skutecznie stworzyć efektywne środowisko edukacyjne dla swoich uczniów poprzez naukę o Pyramid Approach to Education. Po drugie, każda z sześciu faz protokołu PECS będzie dogłębnie omówiona. Będziecie mieli Państwo okazję do poprawienia swoich umiejętności dzięki praktycznym zajęciom podczas szkolenia, zadawania pytań oraz oglądania video z uczniami wykonującymi różne czynności. Po zakończeniu szkolenia będziecie posiadać Państwo wszystkie informacje oraz umiejętności potrzebne do wdrażania protokołu PECS ze swoimi uczniami.

Odbyliśmy szkolenie podstawowe PECS. Chcielibyśmy nauczyć się więcej o PECS. Jakie szkolenie jest następne, które powinniśmy wybrać?
Jeśli Państwo zaliczyliście już nasze „Szkolenie podstawowe PECS” oraz używacie PECS od przynajmniej trzech miesięcy, to „Szkolenie zaawansowane PECS” jest doskonałą opcją dla Państwa. Dzień pierwszy szkolenia zaawansowanego PECS skupia się na przeglądzie każdej z sześciu faz protokołu PECS. Uczestnicy mogą zadawać pytania, a nasz konsultant Pyramid pomoże znaleźć rozwiązanie specyficznego problemu, z którym się Państwo spotkaliście. Będziecie mieli Państwo również okazję do poprawienia swoich umiejętności wprowadzania każdej z faz, dzięki praktycznym zajęciom podczas szkolenia. Dzień drugi opisuje strategie wprowadzania i stwarzania okazji do porozumiewania się w trakcie różnorodnych czynności w ciągu dnia. Omówimy zaawansowane lekcje PECS oraz ich koncepcje, skupimy się na atrybutach oraz czynnościach komentowania. Zajęcia w grupach pozwolą na zaplanowanie wdrażania według wszystkich poruszonych na szkoleniu tematów w trakcie Państwa praktyk. Po zakończeniu tego szkolenia będziecie Państwo bogatsi o nowe pomysły na temat stwarzania okazji do porozumiewania się.

Używam bardzo dużo dobrych materiałów w moimi miejscu pracy włączając systemy wzmacniania, książki do komunikowania się oraz plansze z planem dnia. Nie jestem pewna jak to wszystko zorganizować. Czy moglibyście mi pomóc?
Nasz „Przewodnik dla nauczycieli o organizowaniu i zarządzaniu klasą” jest dokładnie tym czego Pani potrzebuje.
Jest to praktyczny warsztat wypełniony sugestiami oraz udowodnionymi strategiami, aby prawidłowo połączyć wszystkie elementy Pyramid Approach w Pani klasie. Dostarczymy mnóstwo zdjęć przykładnych i wzorowo zorganizowanych klas. Podzielimy się również z Panią wskazówkami jak przechowywać i organizować wszystkie posiadane przez Panią materiały. Zorganizowanie swojej klasy pod kątem używania książek do komunikowania się, tablic z żetonami, plansz z planem dnia, obrazkami (kartami) „czekaj”, obrazkami (kartami) „przerwa”, gromadzenie danych, itd. to wszystko może być przytłaczające. Jesteśmy tutaj, żeby Pani pomóc z tym zadaniem!

Nasi uczniowie bardzo dobrze sobie radzą z czynnością proszenia, ale ciągle mają problemy z innymi umiejętnościami porozumiewania się, które powodują, że nasza wycieczka pozaszkolna, jak również życie codzienne klasy jest pełne wyzwań. Macie jakieś pomysły?
Brzmi jakby „Nauczanie umiejętności porozumiewania się dla osiągnięcia niezależności” było warsztatem jakiego Państwo potrzebujecie. Wykład ten skupia się na nauczeniu dziewięciu krytycznych umiejętności porozumiewania się włączając proszenie o pożądane rzeczy, czynności, pomoc, przerwę oraz umiejętności akceptowania i odrzucania. Omówimy również proste instrukcje, pracę zgodnie z planem, prawidłowe reagowanie na „czekaj”, oraz naukę spokojnego radzenia sobie z przechodzeniem z jednej czynności do innej w ciągu dnia. Warsztat ten jest idealny dla wszystkich uczniów używających różne typy systemów porozumiewania się, włączając mowę, język migowy, PECS i/lub inne augmentatywne i alternatywne systemy porozumiewania się.

Słyszałam ostatnio bardzo dużo osób wypowiadających się o Verbal Behavior. Chciałabym się dowiedzieć więcej na ten temat oraz generalnie o treningu porozumiewania się.
Myślimy, że wyda się Pani bardzo interesujący nasz najnowszy warsztat znany jako „Analiza i sztuka porozumiewania się”. Uczestnicy będą uczyć się na temat książki B. F .Skinnera „Verbal Behavior (VB)” oraz to jak może pomóc ona w poprawie programów szkoleniowych w zakresie komunikacji dla osób z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i kłopotami w uczeniu się. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak identyfikować i uczyć VB w klasach, programach domowych oraz innych grupach. Skinner wyraźnie precyzuje, iż ten typ analizy jest bardzo pomocny niezależnie od wybranej modalności komunikacji jakimi są mowa, język migowy, obrazki (włączając Picture Exchange Communication System - PECS), czytanie/pisanie czy inne systemy wspomagające. Warsztat ten opisuje sam rdzeń funkcji językowych. Oprócz tego, warsztat ten opisuje w unikalny sposób jak zidentyfikować złożone operanty werbalne, pokazuje jak pozornie niezauważalne, subtelne zmiany w naszej strategii nauczania mogą przyczyniać się do istotnych różnic w tym czego nasi uczniowie się uczą. Uczestnicy dowiedzą się także, jak rozumienie tego jak zidentyfikować złożone funkcje werbalne, będzie prowadziło do poprawy w strategiach nauczania bez względu na to, która modalność została wybrana. Protokół PECS (Frost i Bondy, 2002) używany jest jako przykład sekwencji szkoleniowej, która może być analizowana używając VB. Warsztat ten opisuje i przybliża zagadnienia związane z problemami nauczania komunikacji w zakresie emocji i uczuć oraz przedstawia niektóre z głównych problemów związanych z autyzmem.

W tym roku zacząłem pracę z uczniami z Zespołem Aspergera. Czy oferujecie Państwo jakieś szkolenia, abym mógł poprawić moje umiejętności uczenia uczniów z Zespołem Aspergera?
Na pewno już Pan widział jak efektywne jest Pyramid Approach to Education z uczniami autystycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. To samo podejście dla uczniów z Zespołem Aspergera jest również skuteczne. Proszę dołącz do nas na szkolenie „Syndrom Aspergera: cechy & efektywne strategie” a nauczy się Pan przystosowywać model Pyramid do potrzeb tych bardzo wyjątkowych uczniów. Specjalną uwagę zwrócimy na praktyczne i proaktywne strategie w takich dziedzinach jak porozumiewanie się, umiejętności społeczne oraz samo-zarządzanie.

Pracuję z kilkoma uczniami, którzy mają trudne zachowanie. Czy organizujecie Państwo warsztaty, które skupiają się na strategiach interwencji behawioralnej?
Nasz „Przewodnik o zarządzaniu trudnym zachowaniem” jest doskonałym warsztatem dla Państwa. To jednodniowe szkolenie skupia się na przedstawieniu obszernego spektrum Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis – ABA) z podstawą i strukturą Pyramid Approach to Education. Poprzez naukę umyślnego wywoływania czynności, nauczycie się Państwo niezbędnych kroków do tworzenia efektywnego planu zachowania. Uczestnicy nauczą się również jak mierzyć, oceniać oraz utrzymać skuteczność interwencji behawioralnej. Nauczycie się Państwo dlaczego tworzenie efektywnych środowisk nauczania jest elementem kluczowym w zarządzaniu interwencją behawioralną.

Potrzebuję pomocy przy tworzeniu środowiska edukacyjnego dla moich uczniów. Jestem sfrustrowana moimi bieżącymi lekcjami, ponieważ uczniowie czują się tak odizolowani i obojętni wobec siebie. Pomimo naszych ogromnych wysiłków, nasi uczniowie ciągle potrzebują stałego nadzoru. Pomocy!Jesteśmy przekonani, że nasze szkolenie „Czym jest autyzm” sprawi, iż pozbędzie się Pani jakichkolwiek frustracji i wyjdzie Pani z tego szkolenia pełna wigoru i nowych pomysłów, które ułatwią Pani pracę. Prezentacja ta skupia się na tym jak zaprojektować i przygotować efektywne środowisko edukacyjne dla uczniów z autyzmem oraz innymi poważnymi zaburzeniami rozwojowymi używając Pyramid Approach to Education. Podejście to pozwala nauczycielom tworzyć efektywne lekcje w różnorodnych środowiskach przy użyciu szerokiego wachlarza strategii nauczania. Model ten pomaga nauczycielom organizować i ustalać priorytety swoich obowiązków w nauczaniu krytycznych umiejętności funkcjonalnych, jak również klasyfikować je według ważności wprowadzania dla uczniów. Pyramid Approach kładzie nacisk na szybkie tworzenie efektywnych lekcji, w taki sposób aby promować inicjację komunikatywną uczniów, a co za tym idzie aby w ten sposób pomóc im zminimalizować uzależnienie od pomocy nauczycieli/opiekunów.

Wdrażamy nowy specjalny program edukacyjny i mamy świadomość jaką wartość ma prawidłowe szkolenie dla naszego personelu. Które szkolenie jest dla nas najlepsze?
„Tworzenie efektywnych środowisk nauczania – pakiet 5-dniowy” jest idealny dla Państwa. Warsztat ten zapewni Państwu wyczerpujące informacje o wszystkich elementach efektywnych środowisk edukacyjnych, plus mnóstwo okazji do poprawienia swoich nowych umiejętności oraz wdrożenia ich ze swoimi uczniami. To 5-dniowe szkolenie może się odbywać nieprzerwanie podczas jednego tygodnia lub z przerwami w ciągu roku. Wszyscy Państwo nauczycie się jak ćwiczyć i planować czynności funkcjonalne a także o systemach wzmacniania, funkcjonalnym porozumiewaniu się, kontekstowo niepoprawnych zachowaniach i ich alternatywach, generalizacji, tworzeniu efektywnych lekcji, strategiach specyficznego nauczania, minimalizowaniu i korekcie błędów oraz gromadzeniu danych i ich analizie. Warsztat ten obejmuje również pełne informacje „Szkolenia podstawowego PECS”. Czynności obejmują wykład, prezentację, oglądanie video, zajęcia w grupach, planowanie grupowe oraz ćwiczenia dla pojedynczych osób.

Chcielibyśmy pełne szkolenie na temat Pyramid Approach to Education, ale nasi uczniowie posiadają już wdrożony funkcjonalny system porozumiewania się. Czy pomimo tego powinniśmy wziąć udział w szkoleniu PECS?
Jeśli Państwa uczniowie obecnie posiadają już wprowadzony system komunikacji funkcjonalnej, możecie Państwo dokonać wyboru czy uczestniczyć w szkoleniu podstawowym Pyramid Approach. Pakiet ten zawiera materiał Pyramid Approach, który obejmuje: „Tworzenie efektywnych środowisk nauczania – pakiet 5-dniowy” bez komponentów PECS.

Czy Pyramid oferuje konsultacje w klasach, domu, szkołach i/lub innych placówkach?
Nasi konsultanci Pyramid będą wdzięczni zaproponowaniem porad dla Państwa, dla Państwa zespołu edukacyjnego i/lub dla ucznia. Wszyscy nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie oraz obszerną wiedzę na temat pracy z uczniami autystycznymi oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Możemy Państwu pomóc przenieść Waszą wiedzę i pomysły do użytecznych umiejętności.

PECS & Generalne wdrażanie

Co powinniśmy przygotować dla każdego ucznia przed rozpoczęciem PECS?
Najbardziej krytycznym elementem, aby odnieść sukces z PECS jest identyfikacja skutecznych wzmacniaczy. Cały zespół musi zidentyfikować rzeczy i/lub czynności, które uczący się bardzo lubi. W momencie, kiedy wzmacniacze są już zidentyfikowane, rzeczy muszą być ostrożnie monitorowane, w celu ograniczenia do nich dostępu. Jeśli te rzeczy są zawsze łatwo dostępne, jest bardzo prawdopodobne, że podczas początkowych lekcji PECS uczący się, będzie mniej zmotywowany, żeby o nie poprosić. Oprócz tego, obrazki muszą być przygotowane przed Państwa pierwszą sesją PECS. Komplet symboli nie ma żadnego znaczenia na początkowym etapie wprowadzania PECS. Proponujemy, abyście Państwo zidentyfikowali komplet symboli w ten sposób, aby był łatwy do powielania i utrzymania. Jeśli będą konieczne zmiany w komplecie symboli, zrobimy je w Fazie III.

Ilu trenerów potrzebujemy, aby poprawnie wprowadzić Fazę I protokołu PECS?
Musicie mieć Państwo dwóch trenerów pracujących z uczniem na początku wdrażania protokołu PECS. Jedna osoba występuje w roli partnera komunikacyjnego. Drugi trener jest osobą, która fizycznie pomaga (podpowiada) uczniowi. Badania dowiodły, że fizyczna pomoc udzielana zza placów ucznia jest bardziej efektywna i łatwiejsza do wycofania, niż ta udzielana od przodu. Więc jeśli nie macie Państwo dwóch dostępnych trenerów, powinniście poczekać z rozpoczęciem wdrażania.

Osoba, której chciałabym wprowadzić PECS nie potrafi dopasowywać. Czy powinnam przełożyć wprowadzenie PECS dopóki te umiejętności nie zostaną dobrze opanowane?
Umiejętności dopasowywania i rozróżniania nie są niezbędnymi, aby rozpocząć PECS. PECS rozpoczyna się nauką ważnych fundamentalnych umiejętności komunikowania się „jak się porozumiewać” i „jak być wytrwałym w porozumiewaniu się”. Rozpoczynamy używając pojedynczych obrazków podczas pierwszych dwóch faz PECS. Podczas początkowych faz, obrazek pełni rolę biletu, który musi być wymieniony z partnerem komunikacyjnym. Te założenia są porównywalne z typowym rozwojem języka, w których dzieci zaczynają angażować się w podstawowe umiejętności porozumiewania się (np. zwracają na siebie uwagę poprzez gestykulację) przed wypowiedzeniem pierwszych swoich słów. W podobny sposób uczymy sztuki porozumiewania się najpierw poprzez PECS a potem skupiamy się na rozbudowywaniu słownictwa na obrazkach w Fazie III. Specyficzne strategie nauczania są wykorzystywane w Fazie III do nauki rozróżniania obrazków. Te strategie nauczania są skuteczne z dziećmi, które początkowo nie były zdolne opanować różnych lekcji jak na przykład lekcji dopasowywania obrazków.

A co z imitacją, zwłaszcza z imitacją mowy?
Imitacja mowy wymaga wielu warunków wstępnych oraz umiejętności i dlatego może być bardzo trudnym zadaniem dla wielu uczniów z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi. Oprócz tego, może nam zająć miesiące albo i nawet lata kiedy pojawi się mowa funkcjonalna. Pomimo naszych najlepszych chęci i ogromnego wysiłku, niektórzy uczniowie mogą nigdy nie używać mowy jako podstawowego narzędzia do porozumiewania się. Dlatego zespół edukacyjny powinien skupić się najpierw na rozważeniu funkcjonalnych umiejętności porozumiewania się. Jako minimum, wprowadzenie protokołu PECS zapewni uczącemu się, sposób wyrażania czego chce, swoich potrzeb oraz komentarzy zrozumiałymi dla innych w jego otoczeniu.

W Pyramid, doceniamy wartość funkcjonalnych umiejętności imitacji. Uczący się powinni uczestniczyć w urozmaiconych czynnościach i ćwiczeniach imitacji, które prowadzą do rozwoju motoryki dużej i małej, imitacji dźwiękowej/sylabowej/słownej poprzez zaplanowane czynności w ciągu całego dnia. Czynności powinny być dopasowane do poziomu umiejętności każdego ucznia. Lekcje takie powinny powstawać poza funkcjonalnymi sesjami szkolenia komunikacji. Funkcjonalne lekcje imitacji, w połączeniu z PECS, będą ostatecznie najbardziej korzystnymi dla Państwa ucznia.

Czy każdy uczący się musi mieć swoją własną książkę do komunikowania się PECS? Czy możemy używać tablic tematycznych?
Jeśli spojrzymy na książkę do komunikowania się PECS jako odpowiednik głosu ucznia, to każdy uczeń powinien posiadać własną książkę do komunikowania się. Typowo rozwijające się dzieci nie dzielą się swoim głosem, więc nie możemy wymagać od naszych uczniów, aby dzielili się swoimi książkami do komunikowania się. Uczący się będzie nauczony noszenia swojej książki wszędzie na początku Fazy II. Po tej fazie będzie obowiązkiem ucznia, aby nosić książkę ze sobą wszędzie.

Oprócz tego, po Fazie III przy okazji szkolenia rozróżniania jest stosownym używanie tablic tematycznych. Tablice takie zawierają słownictwo, które jest związane ze specyficzną lokalizacją lub czynnością. Na przykład, w środowisku domowym, tablica tematyczna może znajdować się w kuchni i zawierać obrazki różnorodnego jedzenia. W środowisku szkolnym, tablica może zawierać wszystkie obrazki związane z czynnościami motoryki dużej. Proszę pamiętać, że jeśli dana rzecz funkcjonuje również jako wzmacniacz dla ucznia, ten sam obrazek z tablicy tematycznej powinien być także powielony w książce do komunikowania się PECS. Jedna bardzo pomocna strategia mogłaby być użyta w środowisku domowym, proszę wykorzystać strony z książki do komunikowania się jako tablice tematyczne, które mogą być rozwieszone w różnych miejscach w domu. Tym sposobem, kiedy jesteśmy gotowi do wyjścia z domu, tablice mogą być łatwo zebrane i włożone z powrotem do książki do komunikowania się naszego ucznia.

Faza I

Jak długo powinna trwać sesja treningowa?
Długość sesji treningowej będzie zależna od dwóch czynników. Pierwszy czynnik obejmuje zainteresowanie uczącego się. Możecie Państwo poprowadzić jedną lub 20 prób, tak długo jak Państwa uczeń kontynuuje inicjację. Kiedy uczeń przestaje inicjować (np. sięga ku danej rzeczy), trener może zdecydować o zaoferowaniu nowego/innego wzmacniacza lub o zakończeniu sesji. Proszę pamiętać, że powinniście Państwo zawsze kończyć sesję pozytywną nutą, przed nasyceniem, znudzeniem i/lub wystąpieniem kontekstowo niepoprawnych zachowań.

Drugi czynnik obejmuje dostępność drugiego trenera. Wymaganych jest dwóch trenerów do wdrażania Fazy I protokołu PECS. Dlatego, długość sesji może czasami być zależna od czasu ograniczającego drugiego trenera.

Ile obrazków wprowadzacie Państwo w Fazie I?
Umiejętność wizualnego rozróżniania nie jest ani warunkiem wstępnym do rozpoczęcia Fazy I, ani planowanym celem tej fazy. Podczas Fazy I obrazek działa ja bilet, który jest wymieniany na pożądaną rzecz. Dlatego, tylko jeden obrazek jest prezentowany w tej fazie.

Jednakże, uczący się może zapytać o kilka różnych rzeczy podczas sesji. Za każdym razem wzmacniacz zmienia się, obrazek korespondencyjny znajduje się dokładnie naprzeciwko ucznia. Więc pomimo, że prezentujemy tylko jeden obrazek, uczeń może wymieniać obrazki bez znaczenia co one przedstawiają na wszystkie zidentyfikowane wzmacniacze.

Ilu trenerów potrzebujemy, aby poprawnie wprowadzić Fazę I protokołu PECS?
Musicie mieć Państwo dwóch trenerów pracujących z uczniem na początku wdrażania protokołu PECS. Jedna osoba występuje w roli partnera komunikacyjnego. Drugi trener jest osobą, która fizycznie pomaga (podpowiada) uczniowi. Badania dowiodły, że fizyczna pomoc udzielana zza placów ucznia jest bardziej efektywna i łatwiejsza do wycofania niż ta udzielana z przodu. Więc jeśli nie macie Państwo dwóch dostępnych trenerów, powinniście poczekać z rozpoczęciem wdrażania.

Ile różnych środowisk powinnam zaplanować aby poprawnie wdrażać PECS?
PECS powinien być wdrażany we wszystkich środowiskach rozpoczynając od Fazy I. Początkowe wymiany typowo odbywają się w przygotowanym środowisku, ponieważ partner komunikacyjny, osoba podpowiadająca fizycznie (pomagająca) oraz uczeń znajdują się blisko siebie. Trenerzy powinni przygotować okazje do porozumiewania się w klasie, na placu zabaw, w kawiarni, w domu i innych placówkach. Gdziekolwiek mówiący uczeń używa swojego głosu, aby się porozumieć jest miejscem do wprowadzania PECS.

Pracujemy nad Fazą I od dłuższego czasu a dziecko nie wymienia niezależnie obrazka. Co może być tego przyczyną?
Aby pomóc w nabyciu tej umiejętności w Fazie I należy zwrócić szczególną uwagę na następujące czynności:

  1. Proszę dokonać oceny rzeczy, których Państwo używacie. Czy te rzeczy/czynności z perspektywy uczącego się są najlepszymi wzmacniaczami? Przeprowadzajcie Państwo częste oceny preferencji. Również proszę się upewnić, że w stworzonym przez Państwa środowisku edukacyjnym wzmacniacze nie są dostępne w ciągu dnia. Wzmacniacze powinny znajdować się albo w zamkniętych pojemnikach albo na wysokich półkach, po to, aby uczący musiał o nie poprosić wtedy, kiedy będzie je chciał,.
  2. Czy czekacie Państwo na dziecko, aby zainicjowało (np. sięgnęło po rzecz) PRZED podpowiedzią wymiany? Faza I ma na celu wywołanie inicjacji u uczącego się, także sięgnięcie musi nastąpić przed interwencją trenera. Jeśli uczeń nie sięga ku danej rzeczy, może to być znak, że uczeń nie jest już zainteresowany wzmacniaczem. To może być dobry moment, aby przeprowadzić ocenę identyfikacji wzmacniacza w trakcie lekcji.
  3. Czy używacie Państwo dwóch trenerów do nauki wymiany? Musicie mieć Państwo dwóch trenerów, aby wdrażać Fazę I. Nie ma takiej możliwości, aby uczyć umiejętności inicjacji w Fazie I z pojedynczym trenerem.

Proszę zauważyć, że niektórzy uczniowie mogą demonstrować wolniejsze zdolności do uczenia się. Jeśli uczeń ma tendencje do uczenia się wszystkich umiejętności w wolniejszym tempie, wtedy rozsądnym jest założyć, że przyswajanie umiejętności w Fazie I może zabrać nam trochę czasu.

Faza II

Ile obrazków prezentujecie Państwo w Fazie II?
Rozróżnianie nie jest wymogiem w Fazie II. Dlatego w jednym momencie prezentowany jest tylko jeden obrazek w tej fazie. Obrazek ten powinien znajdować się na pierwszej stronie książki, ponieważ na początku Fazy II zostaje wprowadzana książka do komunikowania się PECS.

Nie chciałabym, aby moi uczniowie wstawali ze swoich miejsc podczas zajęć w szkole. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę jak ważną umiejętnością do nauczenia jest wytrwałość. Jak mogę pogodzić te dwie rzeczy?
Nauczanie dystansowe oraz wytrwałość będą kluczowe dla naszych uczniów, aby wykorzystać PECS jako funkcjonalne porozumiewanie się. Nasi uczniowie muszą nauczyć się, że mogą komunikować się ze wszystkimi ludźmi i wszędzie, nawet jeśli partner komunikacyjny nie znajduje się w pobliżu. Dlatego, powinniście Państwo wybrać taki okres w ciągu dnia, kiedy przemieszczanie się będzie naturalne. Powinno to występować podczas naturalnych zajęć w ciągu dnia. Oprócz przemieszczania się w ciągu normalnych zajęć w szkole, możecie również Państwo uczyć swoich uczniów zwracania uwagi w inny sposób. Wielu z naszych uczniów uczy się, że podniesienie ręki jest sposobem na przyciągnięcie uwagi nauczyciela w klasie.

Co jeśli uczący się ma problemy z mobilnością? Jak mogę uczyć wytrwałości z PECS?
Dla naszych uczniów, którzy mają problemy z mobilnością, włączając uczniów ograniczonych ruchowo przez wózek inwalidzki nie będziemy wymagać od nich poruszania się na długim dystansie. Zamiast tego, będziemy uczyć kontaktu wzywającego (np. dzwonek itp.). Osoba pomagająca fizycznie będzie uczyła uruchomić urządzenie, które jest zaprogramowane na generalne wyrażenie np. „Przyjdź tutaj, proszę?”. Będzie to znak dla partnera komunikacyjnego, aby podejść do ucznia. W tym momencie uczeń wymieni obrazek na wzmacniacz. Partner komunikacyjny powinien powoli wydłużać czas otrzymania wiadomości od ucznia. Urządzenie oraz książka do komunikowania się powinny być trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym dla ucznia (np. na wózku inwalidzkim).

Faza III

Kiedy zaczyna się trening rozróżniania w Fazie III?
W momencie, kiedy uczeń zademonstrował umiejętność pokonywania dystansu oraz wytrwałość w interakcji komunikatywnej, w Fazie IIIA wprowadzamy umiejętności rozróżniania wizualnego. Podczas sesji treningowych, nasz uczeń zacznie pracować nad rozróżnianiem między wysoce preferowaną oraz nie preferowaną rzeczą. Innym razem w ciągu dnia, uczeń powinien kontynuować generalizację umiejętności z Fazy II.

Mój uczeń ma kłopoty z rozróżnianiem wizualnym w Fazie IIIA. Czy istnieją jakieś inne alternatywy? Przed rozważeniem użycia strategii alternatywnych, zespół edukacyjny powinien dokonać oceny procedur szkoleniowych, które zostały użyte do nauki Fazy IIIA.

  1. Czy zespół edukacyjny zaczął od wysoce preferowanej z nie preferowaną rzeczą czy od kontekstowo nieodpowiedniej rzeczy?
  2. Czy wszyscy członkowie zespołu wprowadzali 4-stopniową strategię korekty błędu?
  3. Czy zespół szybko wzmacniał (nagradzał) nowe zachowanie na treningu rozróżniania?
  4. Czy cały zespół utrzymywał powyższe strategie wystarczająco długo, aby określić efektywność strategii? Czy każdego dnia na poziomie treningu była prowadzona wystarczająca liczba prób?
  5. Proszę również pamiętać, że cały zespół edukacyjny powinien stwarzać okazje uczniowi, które są na jego poziomie treningu oraz na jego poziomie opanowania danych umiejętności w ciągu dnia.

Jeśli Faza IIIA (pierwszy poziom treningu rozróżniania) została wprowadzona prawidłowo i nie został udokumentowany żaden postęp, wtedy dopiero wprowadzamy strategie alternatywne. Każda alternatywa, jakiej Państwo używacie wiąże się ze zmianą niektórych części lekcji (np. jak prezentujemy możliwości wyboru). Zmiany te często występują w formie podpowiedzi, których używamy w trakcie lekcji, aby pomóc uczniowi prawidłowo wykonać zadanie. W momencie kiedy zanotujemy powodzenie, podpowiedzi te powinny być wycofywane. Tutaj odsyłamy Państwa do konspektów, które uzyskać można na naszym „Szkoleniu podstawowym PECS” lub do „Instrukcji obsługi PECS”, gdzie można odświeżyć wiedzę na temat alternatywnych treningów rozróżniania. Prosimy również odwiedzić naszą stronę produktów na www.pecs-poland.com w celu zapoznania się z nowymi modułami skupiającymi się na alternatywnych strategiach rozróżniania.

Kiedy wprowadzamy nowe słownictwo?
Nowe słownictwo może być dodane w każdej fazie. Proszę pamiętać, że nowe słownictwo jest wybierane opierając się na preferencjach/wzmacniaczach ucznia. Z wybranymi obrazkami na pierwszej stronie książki do komunikowania się, trener powinien prowadzić sprawdzanie rozumienia tych obrazków.

Faza IV

Czy to jest prawidłowo, jeśli mój uczeń kładzie obrazek wzmacniacza na pasku zdaniowym przed obrazkiem „Chcę”?
Podczas treningu czynności i umiejętności w Fazie IV, dziecko jest uczone na pierwszym miejscu startera zdaniowego (chcę) na pasku zdaniowym a potem umieszczania obrazka wzmacniacza na pasku. Po opanowaniu Fazy IV, uczeń może niezależnie zacząć budować pasek zdaniowy na różne nowe sposoby. Uczący się może położyć obydwa obrazki na pasku w tym samym momencie. Uczeń może również najpierw położyć obrazek wzmacniacza na pasku zdaniowym ale za starterem zdaniowym. Takie typy budowania paska zdaniowego są akceptowalne pod warunkiem, że ostateczna wersja pojawiająca się na pasku zdaniowym jest zgodna z poprawnym wzorcem. Jeśli pojawią się błędy w zdaniu, proszę pamiętać o zastosowaniu procedury korekty błędu zwanej „krok w tył”.

Kto usuwa obrazki z paska zdaniowego i/lub wkłada je z powrotem do książki?
Początkowo, partner komunikacyjny powinien usuwać obrazki z paska zdaniowego oraz zastępować je zarówno na pasku jak i na/w książce do komunikowania się. Wymaganie tej czynności od użytkownika PECS, niepotrzebnie spowolni odpowiedź komunikatywną ze strony ucznia. Niektóre dzieci nalegają, żeby samemu wkładać obrazki z powrotem do książki. Jest to dozwolone.

Zasadniczo, kiedy uczniowie integrują się ze społeczeństwem, będą musieli nauczyć się odbierać pasek zdaniowy od partnera komunikacyjnego, więc obrazki i pasek zdaniowy nigdy się nie zgubią. Podczas uczenia tej umiejętności, rekomendujemy używanie podpowiedzi fizycznych lub gestykulacji zamiast podpowiadania słownego (np. „Odłóż swoje obrazki”). Podpowiedzi fizyczne oraz gestykulacje, których Państwo użyjecie na lekcji, powinny być dużo łatwiejsze do wycofania niż podpowiedzi słowne oraz co ważniejsze wypromują niezależność tak szybko jak to tylko możliwe.

Mój uczeń nie za każdym razem wokalizuje wyrazy podczas budowania paska zdaniowego lub podczas gdy ja „czytam” pasek zdaniowy. Chcę, żeby wokalizował ZA KAŻDYM razem! Jak mogę zachęcić ucznia i pobudzić mowę bez żądania tego?
Podczas treningu Fazy IV oraz poza tą fazą idąc dalej, trener powinien robić pauzę podczas czytania paska zdaniowego. Ta pauza jest znana jako stały czas opóźnienia, który daje uczniowi szansę na wokalizację. Jeśli uczący się wykazuje nawet najmniejsze naśladownictwo mowy i/lub wyraźnie artykułuje wyrazy, to będziemy „świętować”! Musimy w różny sposób wzmacniać (nagradzać) każdą próbę mowy poprzez zapewnienie większej ilości wzmacniaczy lub poprzez dłuższy czas zabawy z preferowanymi rzeczami. Informacja dla ucznia jest jedna, że mowa jest ŚWIETNA, a jego system funkcjonalnego porozumiewania się będzie rozwijał się nadal, żeby był efektywnym sposobem do komunikowania się nawet wtedy, kiedy słowa nie są łatwe do wywołania.

Kiedy powinienem wprowadzić atrybuty?
Atrybuty powinny być wprowadzone natychmiastowo po opanowaniu Fazy IV. Przed wprowadzeniem specyficznych lekcji, zespół edukacyjny powinien zidentyfikować koncepty atrybutów, które są z perspektywy ucznia bardzo ważne i znaczące. Przykłady powinny obejmować kolory, rozmiary i/lub kształty. Proszę pamiętać, że uczeń nie musi demonstrować receptywnego rozumienia znaczenia atrybutu przed ekspresywnym jego użyciem.

Faza V

Mam ucznia, który jest bardzo biegły w spontanicznym proszeniu do tego stopnia, że ja nie jestem w stanie wystarczająco szybko zadać pytania „Czego chcesz?”. Jak mogę uczyć umiejętności odpowiadania na to pytanie, kiedy wystąpi następnym razem?
Jest to powszechne zjawisko i spróbujemy nieco zmienić środowisko edukacyjne, w celu nauki tej umiejętności. Często rekomendujemy, żeby obrazki związane z lekcją znajdowały się na pierwszej stronie książki do komunikowania się, zwłaszcza w początkowych fazach treningu, i to rzeczywiście może promować typ zachowania, które Państwo opisujecie. Proszę spróbować umieścić wszystkie obrazki ucznia wewnątrz książki do komunikowania się, włączając obrazek „Chcę”. W ten sposób spowodujemy małe opóźnienie, które pozwoli nam zadać pytanie oraz opóźni strategię podpowiadania. Proszę nie zapomnieć również o stwarzaniu licznych, spontanicznych okazji dla ucznia do komunikacji w ciągu całego dnia!

Faza VI

Czy wszyscy uczniowie opanowują koncepty Fazy VI?
Ponieważ konsekwencją komentowania jest wzmacniacz społeczny, Faza VI może być trudną umiejętnością dla niektórych z naszych uczniów. Zaczniemy od nauki komentowania opierając się na sensie, który jest najbardziej motywujący i/lub znaczący z perspektywy uczącego się. Powszechne startery zdaniowe to: słyszę, widzę, czuję itp. Pomimo, że nie wszyscy uczniowie opanują tę fazę, zespół edukacyjny nadal powinien wymagać funkcjonalnego sposobu porozumiewania się, tzn. proszenia o ważne rzeczy i/lub czynności.

Mój uczeń z powodzeniem demonstruje komentarz podczas czynności strukturalnych. Jednakże, nie komentuje on spontanicznie. Jakaś rada?
„Co widzisz/słyszysz/czujesz/itp.?” może zapytać partner komunikacyjny, „Co ty?” a potem zapyta „Co?”. Partner komunikacyjny może systematycznie eliminować całe pytanie w celu wywołania spontanicznego komentarza. Proszę pamiętać, że nie wszyscy nasi uczniowie z powodzeniem zademonstrują spontaniczne komentowanie. Cieszmy się umiejętnościami, które opanował nasz uczeń. Wspaniale, że nasz uczeń opanował spontaniczne i elastyczne proszenie jak również elastyczne komentowanie.

Strona internetowa

Dlaczego niektóre elementy na Państwa stronie są pokazywane nieprawidłowo, takie jak video oraz inne elementy nawigacyjne?
Problemy mogą być spowodowane faktem, że niektóre sekcje naszej strony są kodowane przez Adobe Flash. Będziecie Państwo potrzebować najnowszej wersji Flash (wersja 9.0). Możecie ją Państwo pobrać za darmo ze strony Adobe. Adobe Flash jest kompatybilny z większością przeglądarek internetowych takich jak Internet Explorer czy Mozilla Firefox.

Jak często uaktualniacie Państwo swoją stronę?
Generalnie nasza strona internetowa jest uaktualniana raz na tydzień. Wiadomości i uaktualnienia wysyłane są tak jak się pojawiają. Średnio raz na tydzień uaktualniamy naszą stronę główną. Staramy się utrzymywać oraz uaktualniać naszą główną stronę na bieżąco, ale czasami może zdarzyć się tydzień ubogi w wiadomości.

Co Państwo rekomendujecie w celu przeglądania swojej strony?
Rekomendujemy Microsoft Windows XP lub wyższy, z albo Microsoft Internet Explorer albo Mozilla Firefox.

Jak mogę skontaktować się z Pyramid w sprawie pytań?
Jeśli macie Państwo specyficzne pytania dotyczące PECS/Pyramid, proszę użyć linku „Kontakt” zlokalizowanego na tej stronie. Możecie również Państwo wysłać email bezpośrednio do magda@pecs.com. Postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania tak szybko jak to tylko możliwe, ale proszę liczyć się z tym, że może to potrwać do pięciu dni roboczych. Jeśli macie Państwo specyficzne pytania w związku z uczestnictwem w warsztatach lub chcielibyście zasięgnąć więcej informacji o dostępnych konsultacjach, prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 095-71 411 09.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.