Dla szkół

Nasza firma   Kontakt  


Certyfikowane Klasy Pyramid

Czy jesteś zaangażowany w opracowanie skutecznego środowiska nauczania i wychowania? Czy Twoim celem jest rozwinąć najwyższy potencjał swoich uczniów? Certyfikowane Klasy Pyramid dostarczają doskonałych rozwiązań realizacji powyższych zamierzeń. „Certyfikowane Klasy Pyramid” - jest to intensywny i kompleksowy program, który obejmuje zarówno elementy szkolenia jak i konsultacje. Program ten obejmuje szkolenie wszystkich członków personelu z zakresu Pyramid Approach: „Tworzenie efektywnego środowiska nauczania” – pakiet 5-dniowy. Klient może wybrać 5 kolejnych dni szkoleniowych lub może podzielić je na krótkie 1-dniowe serie w ciągu całego roku. Nasz ekspert prowadzi klasę w celu wdrożenia wszystkich komponentów zaprezentowanych w trakcie szkoleń. Certyfikacja jest przyznawana w momencie, kiedy klasa prezentuje pełne zastosowanie wszystkich komponentów Pyramid.

Szkolenie:

Co to jest Pyramid? Pyramid Approach to Education zostało założone przez Andy Bondy, Ph.D. i Beth Sulzer-Azaroff, Ph.D. Jest to model oparty na obszernym spektrum Stosowanej Analizy Zachowania (ang. Applied Behavior Analysis (ABA)) i w związku z tym wszystkie elementy niezbędne do zbudowania efektywnego środowiska edukacyjnego w naszej metodzie oparte są na przeprowadzonych badaniach naukowych. Elementy te obejmują czynności funkcjonalne, systemy wzmacniania, funkcjonalne porozumiewanie się, identyfikację i zastępowanie kontekstowo nieprawidłowych zachowań, generalizację, formaty lekcji, strategie nauczania, strategie poprawy błędu oraz gromadzenie i analizę danych. Nasi konsultanci prowadzą dyskusje na temat znaczenia każdego elementu. Dwa dni szkolenia przeznaczone są na instrukcje dotyczące Picture Exchange Communication System (PECS). Szkolenie umożliwia praktyczne ćwiczenie wdrażania każdego elementu. Każdy uczestnik otrzyma książkę Pyramid Approach to Education oraz instrukcję obsługi II edycję. Każda klasa otrzyma Dużą Książkę do Komunikacji, 151 obrazków PECS, Pełen Wizualny System Wzmacniania oraz płytę CD z Dźwiękami Audio Przypominania Wzmocnień.

Konsultacja:

Nasz ekspert poprowadzi wszystkich członków zespołu przez wdrażanie poszczególnych elementów Pyramid. Obserwacje, uwagi, modelowanie oraz inne opinie wraz z rekomendacjami zostaną przedstawione podczas każdej wizyty konsultacyjnej. Szczegółowe pisemne zalecenia dostarczymy zaraz po ich zakończeniu.

Zalety:

Korzyści z takiego typu certyfikacji są liczne. Oto kilka przykładów:

Certyfikacja

Certyfikacja tymczasowa:

Aby otrzymać certyfikację tymczasową, klasa musi wykazać się umiejętnością integracji wszystkich elementów podstawowych (Czynności Funkcjonalnych, Systemów Wzmacniania, Komunikacji Funkcjonalnej oraz Planów Zarządzania Zachowaniem) w ciągu pierwszego roku. Jednym z wymogów, który również musi spełniony jest napisanie minimum pięciu pisemnych planów lekcji.

Certyfikacja pełna:

Pełna certyfikacja przyznawana jest w momencie kiedy poniższe kryteria są spełnione:

Odnowienie certyfikatu:

Certyfikaty przyznawane są corocznie. Do odnowienia certyfikatu niezbędna jest minimalna liczba godzin konsultacji (na żywo lub przez wysyłanie filmu video). Jeżeli wszystkie wyniki pozostają na wymaganym poziomie, certyfikat zostaje przedłużony. Jeżeli wyniki są niższe od dopuszczalnego poziomu, konsultant Pyramid powiadomi zespół w odpowiednim czasie. Strategie poprawy zostaną omówione z pracownikiem w klasie oraz administratorem programu. Pyramid będzie certyfikować tylko te klasy, które osiągną oraz utrzymają wysoki poziom jakości usług i wdrażania Pyramid.

Picture Exchange Communication System®, PECS®, and Pyramid Approach to Education® are the registered trademarks of Pyramid Educational Consultants, Inc.